21/05/2019 | 5

Năm 2018 nhà cầm quyền CSVN đã trả 250,000 tỷ đồng nợ công

Năm 2018 nhà cầm quyền CSVN đã trả 250,000 tỷ đồng nợ công

Ảnh: Cafebiz

Tin Vietnam.–  Báo Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 5 năm 2019 loan tin, năm 2018, chính phủ CSVN đã phải trả nợ công với khoản tiền hơn 250,000 tỷ đồng, trong đó 198,907 tỷ đồng là trả nợ trong nước với số nợ gốc là 101,657 tỷ đồng, và trả lãi là 97,250 tỷ đồng; số tiền trả nợ 51,554 tỷ đồng còn lại là trả nợ ngoại quốc.

Ngoài ra, trong năm 2018, Chính phủ cũng đã huy động vay trong nước số tiền 250,468 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách trung ương, và trả nợ gốc. Cũng trong năm nay, phía Chính phủ đã huy động được 196,797 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu. Trong năm 2018, chính phủ đã vay 18 tỷ Mỹ kim để cho các bộ, ngành, và địa phương vay lại. Số tiền trên tương đương khoảng 38,4% tổng vay nợ ngoại quốc của chính phủ ông Phúc.

Theo báo cáo nợ công của Việt Nam, tổng nợ công quốc gia năm 2018 là 3,232,411 tỷ đồng, tương đương 58,4% GDP. Các khoản nợ trong nước của chính phủ đang đối mặt với vấn đề trả nợ đã đến hạn tập trung cao. Cụ thể, năm 2019, Chính phủ phải trả phần nợ trong nước là 152,000 tỷ đồng; năm 2020 là 158,000 tỷ đồng; và năm 2021 là 211,000 tỷ đồng.

An Nhiên