Năm 2016 là một năm thảm hoạ!

Năm 2016 là một năm thảm hoạ!

Năm 2016 đã bước đến những ngày cuối cùng, một năm với rất nhiều những sự kiện, biến chuyển về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội ở Việt Nam. Đối với nhiều người hoạt động xã hội, nhân quyền thì đây là một năm thảm hoạ với rất nhiều những chuyển biến mang tính tiêu cực mà nổi bật lên hết là vụ Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung.