11/04/2014 | 0

Năm 2014 VIệt Nam sẽ nợ thêm bao nhiêu tiền?

Năm 2014 VIệt Nam sẽ nợ thêm bao nhiêu tiền?

Theo báo Kinh Doanh và Pháp Luật, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ năm 2014. Việt Nam sẽ vay 367.000 tỷ đồng và trả nợ 208.883 tỷ đồng. Cụ thể, với kế hoạch vay trong nước 367.000 tỷ đồng, trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước là 197.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu cho đầu tư là 100.000 tỷ đồng và đảo nợ khoảng 70.000 tỷ đồng.
Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài là 4.520 triệu USD, tương đương 95.800 tỷ đồng, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ. Cùng kế hoạch vay, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng quyết định kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2014 là 208.883 tỷ đồng, bao gồm trả nợ trong nước là 159.683 tỷ đồng, trong đó, phần chi trả nợ trực tiếp từ nguồn ngân sách Nhà nước là 92.323 tỷ đồng và thực hiện vay mới để đảo một phần nghĩa vụ nợ đến hạn.
Lúc 0h ngày 10/4, đồng hồ nợ công thế giới The global debt clock của tạp chí The Economist đã điểm nợ công của Việt Nam vượt con số 80 tỷ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 11,2%, chiếm 48% GDP. Tính trên dân số 90,562 triệu người, mỗi người Việt hiện đang gánh trên vai trung bình 890,26 USD, tương đương gần 20 triệu đồng/người. (T. Lan)