Nailing It For America họp báo về ngành thẩm mỹ

Vào chiều thứ Sáu 29/5/2020 tại phòng trưng bày cùa Whale Spa ở thành phố Huntington Beach, Nam California, Nhóm Nailing It For America đã tổ chức buổi họp báo, thảo luận về những điều cần thiết cho những người làm ngành thẩm mỹ trước khi được tiểu bang cho phép mở cửa trở lại, sau khi đại dịch COVID-19 đang trên đà giảm bớt lây nhiễm. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: