22/11/2017 | 0

NAFTA bế tắc vì Mexico và Canada đồng bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ

NAFTA bế tắc vì Mexico và Canada đồng bác bỏ yêu cầu của Hoa Kỳ

Mexico City, Mexico. (Reuters) – Sau khi Hoa Kỳ, Mexico và Canada thất bại trong việc giải quyết mọi sự khác biệt quan trọng trong vòng 5 cuộc tái đàm phán, cho một thỏa thuận thương mại NAFTA mới, chính phủ Donald Trump than phiền rằng sự thiếu tiến triển có thể làm giảm tiến trình tái đàm phán. Ba quốc gia tuyên bố vòng đàm tiếp theo về NAFTA sẽ là tháng 3 sang năm, nhưng bất đồng quan điểm về những yêu cầu cốt lõi – mà Hoa Kỳ đang gây áp lực lên các nhà đàm phán – cần được sửa chữa trước chiến dịch tranh cử tổng thống 2018 của Mexico.

Ban đầu, nhiều viên chức Mexico bày tỏ hy vọng các điều khoản về viễn thông và thương mại điện tử có thể được thông qua trong vòng 5, nhưng sau đó nhà thương thuyết Mexico Ken Smith cho biết không có điều khoản nào được thông qua ở vòng tái đàm phán này.

Theo giới bình luận, tương lai NAFTA bế tắc vì một số đề nghị gây tranh cãi từ phía Hoa Kỳ, ví dụ tăng tỷ lệ nội địa khu vực cho ngành sản xuất xe hơi từ mức 62.5% như hiện nay lên 85%, trong đó ít nhất là 50% tỷ lệ nội địa Hoa Kỳ; chu kỳ 5 năm xem xét lại NAFTA; và xóa bỏ chương 19 về giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, Mexico và Canada cũng bác loạt một loạt yêu cầu khác của Hoa Kỳ, gồm kế hoạch bỏ qua cơ chế giải quyết tranh chấp cũng như một số hạn chế đối với nông nghiệp Mexico và Canada.

Ở vòng 5, Mexico chính thức đề nghị xem xét lại NAFTA mỗi 5 năm một lần, thay vì tự động chấm dứt nếu thỏa thuận không được tái đàm phán theo yêu cầu của Hoa Kỳ.  (Mai Đức)