Na Uy (Norway) – Ngày Mặt Trời Không Ngủ

Na Uy về mùa hè được mệnh danh là quốc gia có mặt trời lúc nửa đêm. Ngày Hạ Chí 23 tháng 06 là ngày mặt trời không ngủ. Phóng viên Vũ Nhân tường trình ngày dài nhất tronh năm tai Vương quốc Na Uy (The Kingdom of Norway) sau đây: