27/01/2014 | 2

Na Uy Công Bố Hình Ảnh Giải Giới Vũ Khí Syria

Na Uy Công Bố Hình Ảnh Giải Giới Vũ Khí Syria

Sea, Mediterranean (Reuters)
Chiếc tàu chở hàng Taiko và chiến đỉnh Helge Ingstad của Na Uy, cùng với chiếc tàu chở hàng Ark Futura và chiến đỉnh Esbern Snore của Đan Mạch đang có mặt ở Địa Trung Hải để giúp vận chuyển và bảo vệ vũ khí hóa học cần phá hủy của Syria rời khỏi nước này.
Syria đã đồng ý phá bỏ toàn bộ kho võ khí hóa học vào cuối tháng 6 theo chương trình đồng ý giữa Nga và Hoa Kỳ, và vào ngày 21 tháng 3 phải phá hủy khoảng 500 tấn chất độc, trong đó có 20 tấn khí mustard đang tích trử dưới dạng hóa lỏng.
Syria đã trễ nãi trong việc đưa vũ khí hóa học từ các nhà kho trong nước tới hải cảng Latakia để trao cho 2 chiếc tàu chở hàng Đan Mạch và Na Uy, tạo lo ngại việc phá hủy vũ khí Syria không kịp thời điểm cuối tháng 6.
Các chiếc tàu Na Uy và Đan Mạch đã tới Địa Trung Hải từ cuối tháng 12 và đợt chất độc đầu tiên đã đưa lên chiếc Ark Futura trong ngày 7 tháng Giêng.
Đợt trao đầu tiên được 16 tấn, chỉ trên 1% của số vũ khí hóa học Syria được tuyên bố là 1,300 tấn.
Kho võ khí hóa học của Syria nằm nhiều nơi trong nước phải di chuyển bằng đường bộ trong tình trạng chiến tranh là nguyên nhân đưa tới trễ nãi.
Hầu hết chất độc khoảng 500 tấn sẽ được phá hủy trên chiếc tàu Port Ray 5 tầng của Hoa Kỳ.

Huệ Võ