28/04/2016 | 0

N. Carolina thảo luận tăng lương nhà giáo

N. Carolina thảo luận tăng lương nhà giáo

Raleigh, North Carolina. (CBS) – Năm nay là năm đầu tiên Sam Layman, cư dân quận Alamance, giáo sư dạy môn xã hội tại trường trung học Woodlawnb bước chân vào nghề.

Em gái của Layman cũng là một cô giáo lớp 3, và nếu cô không có một người bạn cùng phòng thì số tiền lương lãnh được tháng nào đều hết sạch tháng đó. Tình hình này đã làm đau đầu các nhà lập pháp North Carolina và họ cho biết đang cố gắng cải tiến mọi việc. Theo thượng nghị sĩ Tommy Tucker của đảng Cộng Hoà thì không thể nào tăng lương rộng rãi cho giáo sư khoảng 5% mà không tăng cho các công chức của tiểu bang.

Chủ tịch Ngân sách của tiểu bang xác nhận rằng, lương bổng được coi là vấn đề ưu tiên và thống đốc muốn gia tăng chi phí trả lương cho các nhà giáo trước các khu vực khác tại North Carolina. Thống đốc tiểu bang đã đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm thu nhập của mỗi nhà giáo ít nhất là 50 ngàn Mỹ kim một năm. Trong khi các nhà lập pháp ủng hộ việc tăng lương thì vấn đề được đặt ra là làm sao để có thể biến điều mong muốn này trở thành hiện thực. (Song Châu)