08/03/2016 | 2

N. Carolina: Donald Trump dẫn dắt đám đông bầu cho ông

N. Carolina: Donald Trump dẫn dắt đám đông bầu cho ông

Concord, North Carolina. (Reuters) – Ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump dẫn dắt đám đông ủng hộ cam kết bỏ phiếu cho ông, tại cuộc vận động tranh cử ở North Carolina hôm thứ Hai.

Trước sự chứng kiến của giới truyền thông báo chí, nhà tỷ phú yêu cầu mọi người giơ tay phải lên, thề rằng họ sẽ bầu cho ông Trump tại cuộc bầu cử sơ bộ vào tuần sau. Đám đông ủng hộ giơ tay phải lên và lập lại lời thề của ông. Tuy nhiên nghi lễ tuyên thệ của ông Trump bị gián đoạn nhiều lần vì người biểu tình, và ông Trump không ngần ngại yêu cầu nhân viên an ninh đưa người biểu tình ra khỏi khán phòng. Khi cuộc tranh đua vào Tòa Bạch Ốc càng vào sâu vòng trong, lãnh đạo đảng Cộng Hòa càng tuyệt vọng tìm cách ngăn chặn ông Trump không nhận được sự đề cử của đảng. Cách tốt nhất là Thượng Nghị sĩ Marco Rubio phải giành 99 phiếu đại diện ở Florida và Thống đốc John Kasich phải giành 66 phiếu đại diện ở Ohio. Bốn tiểu bang Michigan, Mississippi, Idaho và Hawaii tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 8 tháng 3, North Carolina tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 15 tháng 3.

Nếu cả ba ông Cruz, Rubio và Kasick có thể ngăn cản ông Trump nhận được số phiếu dại diện cần thiết, họ có thể buộc đảng Cộng Hòa tổ chức đại hội vào tháng 7 để đưa ra một ứng cử viên theo thỏa hiệp. (Mai Đức)