08/11/2015 | 0

Myanmar: Dân địa phương bà Suu Kyi đi bỏ phiếu

Myanmar: Dân địa phương bà Suu Kyi đi bỏ phiếu

Kawhmu – Myanmar. (Reuters) – Dân chúng trong quận bà Aung San Suu Kyi đi bỏ phiếu trong ngày Chủ Nhật hy vọng lá phiếu của họ sẽ làm thay đổi quốc gia.

Người lãnh đạo Liên minh Dân chủ Myanmar đã lôi cuốn đám đông rất lớn ở bất cứ nơi nào bà ta đặt chân tới, nhưng tại địa phương của bà sự ủng hộ cao một cách đặc biệt. Một người đi bỏ phiếu nói rằng nếu Liên Minh Dân Chủ thắng, trở thành chính phủ mới, mọi sự sẽ thay đổi. Đảng của bà Suu Kyi hy vọng chiếm phần lớn số phiếu của 30 triệu cử tri trên toàn quốc. Hiến pháp ngăn chận bà Suu Kyi trở thành tổng thống, nhưng bà ta tuyên bố sẽ lãnh đạo quốc gia nếu đảng của bà ta chiến thắng. Một cử tri khác nói rằng bà ta đang rất vui, hy vọng được sống đời sống hòa bình, hạnh phúc. Bà Aung San Suu Kyi đã đi thăm viếng các nơi trong quận sau khi đi bỏ phiếu tại một phòng phiếu gần nhà.

Chế độ quân phiệt Myanmar chấm dứt vào năm 2010, thay thế bằng một chính quyền nửa dân sự, nửa quân sự để cải cách đất nước, đưa quốc gia thoát khỏi sự cô lập của quốc tế. Mặc dù đã có nhiều thay đổi, nhiều nhà quan sát chính trị nghi ngờ quân đội sẽ có thể từ bỏ quyền lực để hoàn toàn dân chủ hóa Myanmar. (Robert Võ)