19/03/2016 | 0

Mỹ – Trung Cộng hợp tác an ninh nguyên tử

Mỹ – Trung Cộng hợp tác an ninh nguyên tử

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hoa Kỳ và Trung Cộng đã khánh thành một cơ sở chung gọi là Trung tâm An ninh Nguyên tử Xuất sắc ở Bắc Kinh trong ngày Thứ Sáu.

Trung tâm là kết quả nhiều năm cộng tác và trao đổi an ninh nguyên tử giữa 2 nước. Phó Thủ tướng Mã Khải đã nói trong buổi lễ rằng: “ Cách nay 6 năm, các nhà lãnh đạo 2 nước đã tìm được sư đồng thuận và hiện giờ sự đồng thuận đã biến thành thực tế.” Trung tâm nằm phía tây-bắc thành phố Bắc Kinh, trang bị những dụng cụ tân tiến và có các cơ sở huấn luyện, nó giải quyết vấn đề cần dụng cụ huấn luyện của Trung Cộng, cũng là diễn đàn trao đổi thực hành song phương và cấp cao các nước trong vùng, nơi giới thiệu những kỷ thuật tối tân liên quan tới an ninh nguyên tử.

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Ernest Moniz nói rằng: “Hiện giờ Trung Quốc cùng giữ vai trò lãnh đạo với Hoa Kỳ là điều tuyệt đối quan trọng.” Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Cộng và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã cùng làm việc thiết lập trung tâm từ năm 2013. Ông Hứa Đạt Triết là giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Cộng nói rằng: “Sự cộng tác song phương với Hoa Kỳ đã lên một cấp bậc mới, ông ta rất mừng sự cộng tác đã đem lại nhiều kết quả tuyệt vời. Trung quốc tiếp tục nỗ lực gia tăng an ninh nguyên tử, gồm luật pháp, bảo vệ các cơ sở nguyên tử, kiểm sót nguyên liệu, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật.” (Hồng Tú)