02/06/2019 | 1

Mỹ Khánh – những ngọn nến công lý, hoà bình – hướng về Nguyễn Năng Tĩnh

Mỹ Khánh – những ngọn nến công lý, hoà bình – hướng về Nguyễn Năng Tĩnh

Tin từ Mỹ Khánh – Đêm 31/5/2019, bế mạc tháng hoa kính Mẹ Maria, cộng đoàn giáo xứ Mỹ Khánh tiếp tục thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh vừa bị bắt cóc.

Đảng Việt Tân đã lên tiếng: “Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh không phải là thành viên của Việt Tân. Việt Tân ủng hộ và đồng hành cùng thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vì đã dám dấn thân cho công lý, sự thật, phụng sự con người, dân chủ và nhân quyền”.

Linh mục Đặng Hữu Nam từ giáo sứ Mỹ Khánh cho biết  nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết tội thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vì  tham gia Hội Bảo Vệ Sự Sống,  tham gia nhóm No U FC – Nhóm túc cầu phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Đảo Việt Nam qua đường lưỡi bò.  Tham gia nhóm Quỹ phát triển con người Vinh – Nhóm hy sinh gây quỹ, trao học bổng cho những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong học tập!  Cũng như tập hát những bài hát tại các đám cưới như: Trả lại đây cho nhân dân, Anh là ai, Việt Nam tôi đâu … thể hiện tình cảm con người yêu quê hương yêu đất nước, đề cao lòng tự tôn dân tộc. (BBT)