03/01/2015 | 0

Mỹ kêu gọi công dân ở Surabaya cảnh giác

Mỹ kêu gọi công dân ở Surabaya cảnh giác

Jakarta, Indonesia. (Reuters) – Ngày hôm nay tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Indonesia đã kêu gọi công dân đang có mặt tại thành phố Surabaya lớn hàng thứ nhì ở Indonesia phải đề cao cảnh giác.

Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cho biết đang có tiềm năng đe dọa đối với các khách sạn, ngân hàng có liên hệ với Hoa Kỳ trong thành phố, khuyến cáo công dân phải đề cao cảnh giác đối với người chung quanh khi tới những nơi này. Bản tuyên bố của Tòa đại sứ đưa lên trang web không nói rõ chi tiết. Indonesia đã được coi là quốc gia thành công trong việc dẹp trừ các nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan trong nước sau khi chúng tấn công người ngoại quốc và các định chế quốc gia trong các năm 2000.

Tuy nhiên, chính quyền Indonesia đang lo ngại vì đã có nhiều thanh niên qua Syria và Iraq gia nhập tổ chức phiến quân Quốc gia Hồi giáo. (Huệ Võ)