Mỹ có thể huỷ diệt Bắc Hàn, cộng đồng Việt nghĩ gì?

Sáng ngày thứ Ba 19 tháng 09, tổng thống Donald Trump đã đọc một bài diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong đó ông nói rõ nếu Hoa Kỳ bị Bắc Hàn đe dọa, Hoa Kỳ có thể hủy diệt Bắc Hàn nếu chế độ Bình Nhưỡng không ngừng bước trong cuộc thách đố nguyên tử. Phóng viên SBTN đã gặp gỡ một số người Việt và họ đã cho biết ý kiến về vấn đề này.