19/12/2014 | 0

Mỹ bán tàu chiến cho Đài Loan

Mỹ bán tàu chiến cho Đài Loan

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Hôm nay Trung Cộng tuyên bố sẽ chống lại việc Tổng thống Barack Obama ký sắc lệnh chấp thuận bán cho đài loan 4 khu trạm hướng dẫn hỏa tiễn loại Perry.

Phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng: “sắc lệnh này vi phạm 3 tuyên cáo giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đặc biệt là tuyên cáo ngày 17 tháng 8 tuyên bố không can thiệp vào nội bộ Trung Quốc, không gây thiệt hại chủ quyền và lợi ích an ninh Trung Quốc, không đi ngược lại với khuynh hướng phát triển hòa bình eo biển. Trung Quốc bày tỏ sự bất mãn và mạnh mẽ phản đối quyết định bán tàu chiến cho Đài Loan của Hoa Kỳ.”

Bộ Quốc phòng Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bán tàu, tiếp tục cam kết với Luật Liên hệ Đài Loan. Luật Liên hệ Đài Loan ban hành năm 1979, cam kết bảo vệ an ninh Đài Loan trong lúc Hoa Kỳ thừa nhận Trung Cộng. Hoa Kỳ đã nhiều lần bán vũ khí cho Đài Loan trong các năm gần đây. Mỗi lần bán, Bắc Kinh đều lên tiếng mạnh mẽ phản đối, nhưng không làm ảnh hưởng liên hệ giữa 2 nước. (Huệ Võ)