Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống Nhạc Thính Phòng Mười năm tình cũ, Chiều một mình qua phố & Đêm nay ai đưa em về

Mười năm tình cũ, Chiều một mình qua phố & Đêm nay ai đưa em về

http://youtu.be/SDe2X4RRHi0

Chương trình NHẠC THÍNH PHÒNG kỳ này sẽ gửi đến quý vị những bài hát được yêu cầu nhiều nhất như Mười Năm Tình Cũ (Trần Quảng Nam), Chiều Một Mình Qua Phố (Trịnh Công Sơn), Đêm Nay Ai Đưa Em Về (Nguyễn Ánh 9). Kính mời quý vị cùng thưởng thức.