Mừng Phật Đản

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói rõ hơn về ý nghĩa của ngày Đại lễ Phật Đản. Kính mời quý vị cùng theo dõi.