17/05/2014 | 1

Mừng Phật Đản

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói rõ hơn về ý nghĩa của ngày Đại lễ Phật Đản. Kính mời quý vị cùng theo dõi.