Mừng ngày Tạ Ơn tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang – Nam Florida

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11, 2016, giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại thành phố Miami, Nam Florida đã tổ chức Thánh Lễ mừng Lễ Tạ Ơn. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.