03/05/2016 | 1

Mừng ngày nhà giáo, giáo viên cáo bệnh nghỉ dạy

Mừng ngày nhà giáo, giáo viên cáo bệnh nghỉ dạy

Detroit, Michigan. (CBS) – Báo chí địa phương cho biết hầu như tất cả các trường công lập của Detroit đều đóng cửa, và hơn 45 ngàn học sinh không được vào lớp hôm thứ Hai.

Nguyên nhân là vì hàng ngàn giáo viên gọi điện vào trường cáo bệnh xin nghỉ. Thực ra các giáo viên đình công để phản đối chuyện một số người sẽ không được trả lương trong 2 tháng hè. Đây là sự việc mới nhất trong loạt 1,562 giáo viên cáo bệnh không đến trường, khiến 94 trên 97 trường học buộc phải đóng cửa. Liên đoàn Giáo viên đưa ra hành động này sau khi tân giám đốc học khu Detroit cho biết họ không còn tiền để tiếp tục chi trả lương mùa hè cho giáo viên, nếu không nhận được sự tài trợ của tiểu bang.

Theo báo chí địa phương, tiểu bang chấp thuận cấp 47.8 triệu Mỹ kim vào quỹ khẩn cấp tháng 3, để giữ cho hệ thống bao gồm 46 ngàn học sinh tiếp tục hoạt động. Nhưng số tiền đó chỉ đủ chi trả đến ngày 30 tháng 6. Học khu Detroit không có tiền để tài trợ chương trình học hè, hoặc các chương trình giáo dục đặc biệt sau ngày 30 tháng 6. Quốc Hội tiểu bang đang xem xét một kế hoạch tái cơ cấu 720 triệu Mỹ kim, nhưng là để trả cho hết số nợ khổng lồ của học khu. Nhiều giáo viên cho biết tiền lương của họ chỉ đủ cho một tháng. Nếu không có lương 2 tháng hè, họ sẽ sống ra sao.

Theo luật pháp Michigan, giáo viên đình công là bất hợp lệ. (Mai Đức)