Giải Trí & Đời Sống

Chiều Tây Đô | Trình bày: Hoàng Sỹ Phú | Tác giả: Lam Phương | Hòa âm: Trúc Hồ

22/04/2019

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” – Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com – Mua digital copy: www.sbtngo.com – Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)

Sirens | Trình bày: Teresa Mai | Nhạc & Lời: Jason Lâm | Hòa âm: Mai Thanh Sơn

22/04/2019

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” – Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com – Mua digital copy: www.sbtngo.com – Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)

Xác Em Nay Ở Phương Nào | Trình bày: Ngọc Đan Thanh | Tác giả: Trần Chí Phúc | Hòa âm: Trúc Sinh

19/04/2019

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” – Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com – Mua digital copy: www.sbtngo.com – Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)

Lời Kinh Đêm | Tác giả: Việt Dzũng | Ca sĩ: Thương Linh | Hoà âm: Sỹ Đan

18/04/2019

Để đặt mua DVD “Những Đứa Con Vong Quốc” – Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com – Mua digital copy: www.sbtngo.com – Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon – Fri | 9 AM – 5 PM | giờ Cali)

Người Ở Lại Đưa Đò | Trình bày: Nhật Lâm | Nhạc: Trầm Tử Thiêng | Hoà âm: Trúc Sinh

15/04/2019

Để đặt mua DVD "Những Đứa Con Vong Quốc" - Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com - Mua digital copy: www.sbtngo.com - Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon - Fri | 9 AM - 5 PM | giờ Cali)

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển | Trình bày: Ngọc Minh | Nhạc: Châu Đình An | Hoà âm: Sỹ Đan

12/04/2019

Để đặt mua DVD "Những Đứa Con Vong Quốc" - Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com - Mua digital copy: www.sbtngo.com - Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon - Fri | 9 AM - 5 PM | giờ Cali)

Quê Hương Bỏ Lại | Trình bày: Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc: Tô Huyền Vân | Hoà âm: Trúc Sinh

09/04/2019

Để đặt mua DVD "Những Đứa Con Vong Quốc" - Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com - Mua digital copy: www.sbtngo.com - Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon - Fri | 9 AM - 5 PM | giờ Cali)

Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em | Trình bày: Hồ Hoàng Yến | Nhạc: Nguyệt Ánh | Hoà âm: Trúc SInh

08/04/2019

44 năm trôi qua kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975. Tuy rằng đó là một sự mất mát đau đớn nằm ngoài tầm kiểm soát vận mệnh của người miền Nam. Nhưng 44 năm sau kể từ ngày đó, người Việt hải ngoại từ thủ đô Washington, đến...

Mất Nhau Từ Ngày Ấy | Trình bày: Việt Khang | Nhạc: Việt Khang | Hoà âm: Trúc Hồ

03/04/2019

Để đặt mua DVD "SBTN VOICE Finale - Season 1" Mua DVD online: www.sbtnhomeshopping.com Mua digital copy: www.sbtngo.com Gọi 888 500 2018 để mua qua phone (Mon - Fri | 9 AM - 5 PM | giờ Cali)