Giải Trí & Đời Sống

Bài Không Tên Số 7 | Sáng tác: Vũ Thành An | Nhạc Thính Phòng

29/05/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Như Giấc Chiêm Bao | ST: Lam Phương | Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

28/05/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Chiếc Lá Cuối Cùng | Sáng tác: Tuấn Khanh | Nhạc Thính Phòng

28/05/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Trái Tim Ngoan | Nhạc: Anh bằng – Trúc Hồ | Thơ: Nguyên Sa | Nhạc Thính Phòng

26/05/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Tình Lỡ | ST: Thanh Bình | Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

26/05/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Cho Người Tình Lỡ | Nhạc: Sáng tác: Hoàng Nguyên | Nhạc Thính Phòng

25/05/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Đừng Nói Xa Nhau | ST:Châu Kỳ | Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh

20/05/2019

Đừng Nói Xa Nhau | ST:Châu Kỳ | Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh | Nhạc Vàng - Một thời để nhớ, để yêu