Giải Trí & Đời Sống

Thôi Thế Thì Chia Tay | Sáng tác: Trúc Hồ | Nhạc Thính Phòng

10/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Khúc Thụy Du | Thơ: Du Tử Lê – Nhạc: Anh Bằng | Nhạc Thính Phòng

08/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Nửa Hồn Thương Đau | Sáng tác: Phạm Đình Chương | Bích Vân | Nhạc Thính Phòng

07/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Đêm Lang Thang | Sáng tác: Vinh Sử | Thế Sơn | Nhạc Vàng

07/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Kiếp Đam Mê | Sáng tác: Duy Quang | Nhạc Thính Phòng

06/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Mùa Thu Chết | Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Thính Phòng

05/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Sang Ngang | Sáng tác: Đỗ Lễ | Thế Sơn – Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

05/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Đám Cưới Nhà Binh | Sáng tác: Vũ Chương & Minh Kỳ | Đoàn Phi | Nhạc Vàng

01/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Gợi Giấc Mơ Xưa | Sáng tác: Lê Hoàng Long | Nhạc Thính Phòng

01/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Tiễn Biệt | ST: Tô Thanh Tùng | Băng Tâm & Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

31/05/2019

SBTN MUSIC Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Bao Giờ Biết Tương Tư | Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Thính Phòng

31/05/2019

SBTN MUSIC Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR