Bài Nhạc Của Tuần

Hoa Mười Giờ | Sáng tác: Đài Phương Trang & Ngọc Sơn | Trúc Mi

17/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Tình Khúc Tháng 6 | Sáng tác: Ngô Thụy Miên | Nhạc Thính Phòng

17/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Lá Thư Trần Thế | ST: Hoài Linh | Thế Sơn – Huỳnh Phi Tiễn – Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

15/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Rong Rêu | Sáng tác: Nguyễn Tâm | Nhạc Thính Phòng

15/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Chuyện Hợp Tan | Sáng tác: Quốc Dũng | Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

13/06/2019

SBTN Music playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR&pbjreload=10

Cho Tôi Được Một Lần | Sáng tác: Bảo Thu | Đoàn Phi | Nhac Vàng

12/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Chiều Một Mình Qua Phố | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Thính Phòng

12/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Tôi Với Trời Bơ Vơ | Sáng tác: Tùng Giang | Nhạc Thính Phòng

11/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Người Tình & Quê Hương | Sáng tác: Nhật Ngân | Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

11/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Duyên Kiếp | Sáng tác: Lam Phương | Hoàng Thục Linh | Nhạc Vàng

10/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Thôi Thế Thì Chia Tay | Sáng tác: Trúc Hồ | Nhạc Thính Phòng

10/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Khúc Thụy Du | Thơ: Du Tử Lê – Nhạc: Anh Bằng | Nhạc Thính Phòng

08/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Nửa Hồn Thương Đau | Sáng tác: Phạm Đình Chương | Bích Vân | Nhạc Thính Phòng

07/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Đêm Lang Thang | Sáng tác: Vinh Sử | Thế Sơn | Nhạc Vàng

07/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR