Bài Nhạc Của Tuần

Lính Nghĩ Gì | Sáng tác: Hoài Linh | Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

17/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Cỏ Úa | Sáng tác: Lam Phương | Nhạc Thính Phòng

17/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Con Đường Xưa Em Đi | ST: Châu Kỳ – Hồ Đình Phương | Huỳnh Phi Tiễn & Trúc Mi | Nhạc Vàng

10/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Cho Lần Cuối | Sáng tác: Lê Uyên Phương | Nguyên Khang & Anh Chi | Nhạc Thính Phòng

10/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Ông Lái Đò | Sáng tác: Hiếu Nghĩa | Thế Sơn | Nhạc Vàng

09/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Phố Vắng Em Rồi | Sáng tác: Mạnh Phát | Thế Sơn | Nhạc Vàng

08/07/2019

Phố Vắng Em Rồi | Sáng tác: Mạnh Phát | Thế Sơn | Nhạc Vàng

Bài Không Tên Cuối Cùng | Sáng tác: Vũ Thành An | Nhạc Thính Phòng

08/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Cuộc Tình Đã Mất | Sáng tác: Xuân Vinh | Hồ Hoàng Yến & Thế Sơn

05/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Đường Xa Ướt Mưa | Sáng tác: Đức Huy | Nhạc Thính Phòng

04/07/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR