Giải Trí & Đời Sống

Sài Gòn Thứ Bảy | ST: Lê Minh Bằng | Thế Sơn | Nhạc Vàng

22/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Sao Vẫn Còn Mưa Rơi | ST: Đức Huy | Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

21/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Triệu Con Tim | Sáng tác: Trúc Hồ | Nhạc Thính Phòng

21/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em | Sáng tác: Vũ Thành An | Nhạc Thính Phòng

20/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Những Ngày Xưa Thân Ái | ST: Phạm Thễ Mỹ | Thế Sơn – Huỳnh Phi Tiễn | Nhạc Vàng

20/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Hoa Mười Giờ | Sáng tác: Đài Phương Trang & Ngọc Sơn | Trúc Mi

17/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Tình Khúc Tháng 6 | Sáng tác: Ngô Thụy Miên | Nhạc Thính Phòng

17/06/2019

SBTN MUSIC PLAYLIST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Lá Thư Trần Thế | ST: Hoài Linh | Thế Sơn – Huỳnh Phi Tiễn – Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

15/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Rong Rêu | Sáng tác: Nguyễn Tâm | Nhạc Thính Phòng

15/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Chuyện Hợp Tan | Sáng tác: Quốc Dũng | Hồ Hoàng Yến | Nhạc Vàng

13/06/2019

SBTN Music playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR&pbjreload=10

Cho Tôi Được Một Lần | Sáng tác: Bảo Thu | Đoàn Phi | Nhac Vàng

12/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR

Chiều Một Mình Qua Phố | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Thính Phòng

12/06/2019

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR