XOÁY TIN

Tucker Carlson trở thành ‘siêu bảo thủ’ ra sao | Xoáy Tin

25/04/2023

https://www.youtube.com/watch?v=4G8B6bFUfBc

Vì sao TNS Feinstein bị ép từ chức? | SBTN Xoáy Tin

14/04/2023

https://www.youtube.com/watch?v=IfByf0re3To

Súng AR-15 giết trẻ em Mỹ như thế nào | Xoáy Tin

29/03/2023

https://www.youtube.com/watch?v=eED9WcqoZ_0