SBTN Morning

Kinh tế Mỹ lại tăng, ‘rõ khổ’ cho Biden | SBTN Morning

27/07/2023

https://www.youtube.com/watch?v=8wBcwDxCvbM&t=15s

Ngoại trưởng Trung Quốc bất ngờ bị thay | SBTN Morning

25/07/2023

https://www.youtube.com/watch?v=YMCYOSpZbJQ

Nước Mỹ mừng sinh nhật bằng pháo bông và máu | SBTN Mornning

05/07/2023

https://www.youtube.com/watch?v=e6MGhxne0lM