Đang tải...

Điểm Tin Đầu Tuần

Chi tiết Hoa Kỳ muốn giữ lại viện trợ quân sự cho Ukraine trong sách của ông John Bolton

31/01/2020

Trong một bản thảo sách chưa được công bố bởi Cựu Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc John Bolton, Tổng Thống Trump từng nói với ông Bolton vào tháng 8 năm 2019 rằng ông muốn đóng băng viện trợ an ninh cho Ukraine cho đến khi các viên chức...

Đang tải...