03/09/2013 | 1

MỤC SƯ NGUYỄN TRUNG TÔN LẠI BỊ SÁCH NHIỄU

MỤC SƯ NGUYỄN TRUNG TÔN LẠI BỊ SÁCH NHIỄU

Tin Thanh Hóa – Mục sư Nguyễn Trung Tôn vừa gửi một lá thơ phổ biến trên mạng cho biết cuối tuần vừa qua trong lúc ông đang giảng kinh thánh tại Hội Thánh thì công an thôn, xã và huyện tỉnh ập vào, chụp hình ảnh sau đó họ lập biên bản ghi lại danh sách những người tham gia buổi nhóm. Sau đó, trưởng công an xx mời ông về công an xã để nói chuyện. Tại đây ông đã gặp tên trưởng công an PA38 tỉnh Thanh Hóa và chúng quyết định không cho ông tiếp tục giảng tại Hội Thánh. Khi ông về tới nhà thì đường truyền internet của ông đã bị cắt liên lạc, gọi cho bưu điện thì không có người nhấc máy. Khi gặp nhân viên của họ phụ trách tại xã thì tên này từ chối không giúp đỡ. Công an còn đe dọa rằng nếu tuần sau ông còn đi nhóm lại thờ phượng Chúa thì rất có thể bị đánh đập họ không có trách nhiệm. Ông kêu gọi mọi người theo dõi tin tức cầu nguyện và lên tiếng cùng ông.