05/12/2018 | 38

Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang bị cô lập trong tù

Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang bị cô lập trong tù

Mục sư Nguyễn Trung Tôn - ảnh: RFA

Theo nguồn tin từ trang facebook của Trang Nguyen, vàohôm thứ Ba (04  tháng 12), bà Nguyễn Thị Lành đã đến trại Gia Trung để thăm nuôi chồng là Mục sư Nguyễn Trung Tôn, thì được biết chồng bà đang bị kỷ luật vì tội không chịu viết “bản kiểm điểm.”

Ban giám thị trại giam Gia Trung đã bắt ông Nguyễn Trung Tôn và các tù nhân chính trị bị ghép vào điều 79 bộ luật hình sự đều phải viết bản kiểm điểm mỗi ngày. Ông Nguyễn Trung Tôn đã phản đối lại quyết định này vì cho đó là sự phân biệt đối xử không công bằng với các tù nhân. Bản thân ông đấu tranh chống lại những bất công của xã hội và chia sẻ hiểu biết của mình về quyền con người là đúng với luật pháp của nhà nước Việt Nam, bởi vậy ông không có tội và không phải viết bản kiểm điểm.

Vì sự phản kháng này, ông Nguyễn Trung Tôn đã bị ban giám thị trại nhốt riêng. Họ sợ rằng tất cả tù nhân chính trị khác sẽ theo ông làm phản. Đây là một hình thức kỷ luật về tư tưởng nhằm cô lập ông để làm gương cho những tù nhân nào giám chống đối lại họ.

Bà Nguyễn Thị Lành cũng cho biết thêm, Mục sư Nguyễn Trung Tôn không chấp nhận bản án chính quyền CSVN giành cho ông và Hội Anh Em Dân Chủ. Ông đang chuẩn bị hồ sơ để gửi lên giám đốc thẩm và các cấp cao hơn yêu cầu trả lại quyền tự do cho ông và những tù nhân chính trị khác.

Thuyết Nguyễn