08/12/2022 | 94

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TẠI CALIFORNIA SẼ TĂNG VÀO THÁNG SAU

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TẠI CALIFORNIA SẼ TĂNG VÀO THÁNG SAU

Mức lương tối thiểu tại California sẽ tăng vào đầu tháng tới, nhưng đây sẽ là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2018. Theo đài KTXL, mức lương tối thiểu mới cho các doanh nghiệp trong tiểu bang, bất kể số lượng nhân viên, sẽ tăng từ mức hiện tại là 15 mỹ kim/giờ lên 15.50 mỹ kim/giờ. Đây là mức tăng 3.33%, chưa bằng một nửa mức tăng lạm phát 7.9% xảy ra từ tháng 7 năm 2021 đến cuối tháng 6 năm 2022. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2018 mức lương tối thiểu không tăng thêm 1 mỹ kim vào đầu năm mới. Vào năm 2016, Thống đốc Jerry Brown đã ký luật tăng mức lương tối thiểu theo một mức định trước hàng năm cho đến khi đạt 15 mỹ kim/giờ. Sau khi đạt được mức lương 15 mỹ kim/giờ, các khoản tăng sẽ xảy ra vào ngày đầu tiên của năm. Theo luật, mức tăng lương tối thiểu hàng năm đó là một trong hai lựa chọn, tùy theo lựa chọn nào thấp hơn: hoặc là phần trăm lạm phát hay chỉ 3.5%. Phần trăm nào nhỏ hơn sẽ trở thành mức tăng lương, được làm tròn đến 10 cent gần nhất. Tuy nhiên, theo trang web của Bộ trưởng Hành chính California, một dự luật tăng lương tối thiểu thêm 1 mỹ kim mỗi năm cho đến khi đạt mức 18 mỹ kim/giờ đã đủ điều kiện để bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2024. Theo luật hiện hành, mức lương tối thiểu ở California có thể đạt tới 18 mỹ kim/giờ vào năm 2028 và điều đó chỉ xảy ra nếu lạm phát đạt hoặc vượt quá 3.5% trong 5 năm.