18/05/2019 | 0

Mức lương cho sinh viên mới ra trường tại Hoa Kỳ hầu như không tăng

Mức lương cho sinh viên mới ra trường tại Hoa Kỳ hầu như không tăng

Ảnh: CBS News

Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ trong năm 2019 có thể là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là mức lương cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang tăng.

Theo công ty cố vấn Korn Ferry, sinh viên tốt nghiệp trong năm nay có thể đạt được mức lương trung bình hằng năm khoảng 51,000 Mỹ kim, cao hơn 2% so với năm 2018. Con số trên được công ty đưa ra dựa vào việc phân tích 310,000 vị trí đầu vào trong gần 1,000 công ty.

Mức tăng trưởng lương chậm chạp của Hoa Kỳ bắt đầu từ cuối những năm 1970. Kể từ thời gian này, hầu hết thu nhập của Hoa Kỳ dành cho lợi nhuận công ty và cổ tức của nhà đầu tư, thay vì trả cho nhân viên. Và gần đây hơn, trong cuộc Đại suy thoái kinh tế khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, mức thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng khá mạnh.

Theo Viện Chính sách Kinh tế, từ năm 1989 đến 2019, tiền lương trung bình cho sinh viên tốt nghiệp đại học chỉ tăng tổng cộng 14%. Đây là mức tăng chưa đến 0.5% mỗi năm. Trong khi tiền lương cho sinh viên tốt nghiệp gần đây vẫn không thay đổi, các khoản nợ vay của sinh viên tại Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục 1.5 ngàn tỷ Mỹ kim. Trung bình, một gia đình có khoản nợ sinh viên khoảng 48,000 Mỹ kim. (Mộc Miên)