Mùa Xuân Ghé Thăm Xưởng Rượu Đế Ông Già Tại Dallas Fort Worth

Việc sản xuất rượu đế tại Mỹ là một điều khiến nhiều người tò mò khi có những sản phẩm thuần Việt không chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt mà còn phục vụ cho người dân bản xứ. Phóng viên Vũ Nhân từ Dallas Fort Worth tường trình trong phóng sự sau đây