Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống Nhạc Thính Phòng Mưa trên biển vắng, Mùa thu chết & Thu vàng

Mưa trên biển vắng, Mùa thu chết & Thu vàng

http://youtu.be/RhhBnHAd5fU

Chương trình NHẠC THÍNH PHÒNG kỳ này tiếp tục gửi đến quý vị những tình khúc khác như Mưa Trên Biển Vắng (Nhật Ngân), Mùa Thu Chết (Phạm Duy) & Thu Vàng (Cung Tiến). Khách mời trở lại với chương trình lần này, Ca sĩ Diễm Liên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.