11/06/2014 | 3

Mưa trên biển vắng, Mùa thu chết & Thu vàng

Chương trình NHẠC THÍNH PHÒNG kỳ này tiếp tục gửi đến quý vị những tình khúc khác như Mưa Trên Biển Vắng (Nhật Ngân), Mùa Thu Chết (Phạm Duy) & Thu Vàng (Cung Tiến). Khách mời trở lại với chương trình lần này, Ca sĩ Diễm Liên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.