Mùa thi đại học 2017 đang trở lại thời Việt Nam Cộng Hoà?

Ngay sau mùa lễ giáng sinh, học trò Việt Nam bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ 1. Còn với học sinh lớp 12, thì bước sang học kỳ cuối cùng của thuở áo trắng hoa niên. Lo lắng lớn nhất vẫn là câu chuyện sẽ đậu rớt ra sao trước ngưỡng cửa đại học đang thay đổi liên tục từng năm ở Việt Nam. Dự kiến mùa thi tới đây thí sinh sẽ không bị giới hạn số lượng nguyện vọng, số trường đăng ký xét tuyển; bỏ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường có thể xét tuyển nhiều đợt trong năm chứ không giới hạn thời gian như năm trước.