Mưa lớn làm sập mố cầu lúc nửa đêm ở Sài Gòn?

Trao đổi nhanh với SBTN, một kỹ sư công chánh nói rằng khu vực cầu này đang thi công dự án có tên là “Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương- Bến Cát- Nước Lên”, thuộc giai đoạn một, do trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Sài Gòn thực hiện. Việc nạo vét đã làm mở rộng kênh thêm 15 mét và chiều sâu đáy kênh thêm 3 mét. Đến chiều ngày 26 tháng 8 xuất hiện mưa lớn đã làm tăng lưu lượng dòng chảy, xói nên gây sụp tại vị trí mố cầu Tân Kỳ Tân Quý.