22/08/2015 | 0

Mùa hè bát ái của cô Susan Liên

Chương trình NGỌC TRONG TIM kỳ này sẽ giới thiệu với quý vị khán giả về câu chuyện của cô Susan Liên – thành viên của nhóm cố vấn Ngọc Trong Tim. Ngoài cộng tác với nhóm, cô cũng có những công việc bát ái riêng trong đời sống của mình. Trong mùa hè vừa qua, cô đã về Việt Nam để giúp đỡ những người khó khăn. Mời quý vị cùng theo dõi những hoạt động của cô Susan Liên trong chương trình sau đây.