05/01/2014 | 1

Mùa Đông không lạnh

Xin mời các bạn trở lại với chương trình Tiếng Tơ Đồng tuần này để nghe Ngọc Đan Thanh và Chí Tâm nói về mùa Đông cũng như những điệu khúc mùa Đông. Và đặc biệt, Ngọc Đan Thanh sẽ cho chúng ta biết tại sao chương trình hôm nay lại được đặt một chủ đề thật ngộ, đó là: Mùa Đông không lạnh.