09/04/2018 | 0

Mùa bầu cử tới gần, nhiều cử tri da trắng “có học” tránh né Đảng Cộng Hòa của tổng thống Trump

Mùa bầu cử tới gần, nhiều cử tri da trắng “có học” tránh né Đảng Cộng Hòa của tổng thống Trump

Washington DC. (Reuters) – Kết quả khảo sát mới được Reuters thực hiện, cũng như dữ liệu phân tích của các khu vực cạnh tranh, cho thấy tất cả những người Mỹ da trắng “lớn tuổi và có học”, từng bầu cho Tổng Thống Trump, giờ đây chuyển hướng sang đảng Dân Chủ, trước các cuộc bầu cử từ New Jersey tới California.

Theo kết quả khảo sát của Reuters trong ba tháng đầu năm 2018, tất cả những người da trắng trên toàn nước Mỹ, tuổi từ 60 trở lên, có ít nhất một bằng đại học trở lên, cho biết họ sẽ bầu ứng cử viên Dân Chủ vào Quốc Hội trong các cuộc bầu cử của tháng 11. Mọi dao động trong giới cử tri da trắng đều mang lại ảnh hưởng tích cực cho đảng Dân Chủ, vì họ là những cử tri lớn tuổi, có học và đáng tin cậy. Họ cũng chiếm một số lượng đáng kể trong số cử tri tại nhiều khu vực bầu cử có khuynh hướng thay đổi.

Khảo sát của Reuters cho thấy nếu 10% số cử tri da trắng, lớn tuổi và có học đồng loạt bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, họ dễ dàng giành ghế từ phía đảng Cộng Hòa và lấy lại quyền kiểm soát lưỡng viện lẫn Quốc Hội.

Nói chung, người Mỹ da trắng từ 70 tuổi trở lên vẫn còn ưa thích đảng Cộng Hòa hơn đảng Dân Chủ. Nhưng xu hướng tìm cách phá bỏ chương trình y tế hiện nay của Đảng Cộng Hòa làm cho họ cảm thấy không an tâm. Đối với người Mỹ lớn tuổi, mối bận tâm của họ là y tế – nhất là những người trong độ tuổi từ 60 đến 65, họ phải trả tiền bảo hiểm y tế cao hơn vì chưa đến tuổi hưởng Medicare. Chính vì điều này lợi thế của đảng Cộng Hòa bị mất hẳn 5% trong các cuộc bầu cử sắp tới. (Mai Đức)