05/01/2015 | 0

Một Tổng Giám Mục Hà Nội được tấn phong Hồng Y

Một Tổng Giám Mục Hà Nội được tấn phong Hồng Y

Tổng giám mục Hà Nội, Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1938, vừa được Đức Giáo Hoàng Francis nêu tên trong số 20 vị Hồng Y mới từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu như Việt Nam, Myanmar, Tonga và Ethiopia v.v…

Theo thông tin trên trang của Dòng tên Việt Nam, Tổng giám mục Nhơn từng được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục từ tháng 10/1991. Ngài thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày vào tháng 12/1991 và trở thành Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994. Tháng 3/1994, ngài làm Giám Mục giáo phận Đà Lạt và từ tháng 4/2010, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngày 13/5/2014, ngài trở thành Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Tổng giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn nằm trong số 15 vị Hồng y có độ tuổi dưới 80 mới được Giáo hoàng Francis chỉ định, tức có đủ điều kiện để tham gia mật nghị bầu người kế vị Đức Giáo hoàng. Danh sách tên các tân Hồng y gồm năm vị Giám mục sẽ tham gia Hồng y đoàn, nhưng đều đã trên 80 tuổi, nên sẽ không được tham gia dự lễ bầu Giáo hoàng mới.

Trả lời Đài Á Châu Tự do về việc quan hệ giữa CSVN và Tòa Thánh Vatican xích lại gần nhau hay không qua việc tấn phong này, Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cho rằng Tòa Thánh đã có cố gắng để có một cuộc đối thoại hữu ích, “kiên trì” và “chân thành”. Ông nói thêm: “Tôi thấy có nỗ lực đó chắc chắn là về phía bên Tòa thánh thì rất rõ nét. Về mặt chính quyền thì tôi cũng thấy có những trao đổi như vậy. Cái hướng thì nó tích cực hơn nhưng chắc con đường đi thì cũng dài và vì vậy vấn đề này nó đòi hỏi thời giờ.”

Đức cha Nhơn cũng thấy có tín hiệu tích cực trong đức tin của giáo dân Việt Nam vào sự tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Thực tế trong thời gian qua, CSVN liên tiếp có các hành động xâm hại quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam đối với Hội Thánh Tin Lành, Đạo Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất, Dòng Chúa cứu thế Việt Nam, … Cộng đồng quốc tế và giới đấu tranh trong nước đã có những nỗ lực nhằm tố cáo những vi phạm đó và thúc ép chính quyền CSVN phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, ngừng tấn công các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam.

Đức Giáo hoàng Francis nói việc chỉ định Hồng y từ 14 quốc gia trên mỗi lục địa của thế giới cho thấy “mối liên hệ không thể chia tách” của Vatican với Giáo hội Công giáo trên toàn cầu.

Đây là lần thứ hai Đức Giáo hoàng Francis chỉ định các vị tân Hồng y từ nhiều quốc gia khác nhau. Tháng Giêng năm ngoái, ông đã chỉ định thêm 19 vị đến từ nhiều quốc gia nghèo trong đó có Haiti và Burkina Faso. Điều này cho thấy ‘cam kết’ của Đức Giáo hoàng với người nghèo, theo một phát ngôn viên của Tòa Thánh.

Các tân Hồng y sẽ chính thức được thụ phong vào ngày 14/02/2015.

Nhật Nam / SBTN