25/04/2018 | 0

Một thẩm phán liên bang phán quyết chống việc chấm dứt DACA của tổng thống Trump

Một thẩm phán liên bang phán quyết chống việc chấm dứt DACA của tổng thống Trump

Washington DC. (CBS) – Một thẩm phán liên bang ra phán quyết chống lại quyết định của chính phủ Trump, kết thúc chương trình DACA (bảo vệ di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ không bị trục xuất).

Trong phán quyết, thẩm phán liên quan John Bates của Washington giải thích lý do mà Bộ Nội An nêu ra là “tùy tiện và thất thường”. Thẩm phán Bates nhấn mạnh quyết định trên là “bất hợp pháp và phải được gạt sang một bên”. Theo thẩm phán Bates, quyết định của Bộ Nội An chủ yếu dựa trên phán quyết pháp lý, khi cho rằng DACA là chương trình “trái với luật pháp”. Nhưng phán quyết pháp lý này hầu như không giải thích được, do đó không thể ủng hộ cho quyết định của Bộ Nội An.

Thẩm phán Bates cho Bộ Nội An 90 ngày để “giải thích rõ hơn về quan điểm của họ, khi cho rằng chương trình DACA là bất hợp pháp”. Nếu Bộ Nội An không thể đưa ra một giải thích hợp lý hơn, Bộ “phải chấp nhận và cho phép thành viên DACA nộp đơn gia hạn tình trạng pháp lý của họ”.

Ngay trong đêm qua 24/04, Bộ Tư Pháp phát hành một tuyên bố, trong đó nói rằng phán quyết của thẩm phán Bates “không thay đổi” quan điểm của Bộ Tư Pháp về tính hợp pháp của chương trình DACA. Chương trình này được thực hiện đơn phương sau khi sau khi Quốc Hội từ chối mở rộng lợi ích cho nhóm di dân bất hợp pháp này. Do đó Bộ Nội An hành động trong thẩm quyền hợp pháp của họ, để xóa bỏ chương trình DACA một cách trật tự. Bộ Tư Pháp sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình để bảo vệ biên giới Mỹ và công dân Mỹ. (Mai Đức)

TAGS: daca