Một số ý kiến về việc Trung Cộng thua kiện tại tòa án quốc tế The Hague – Hòa Lan

Hôm nay, ngày 12/7/2016, Tòa Trọng Tài Thường Trực đã đưa ra một phán quyết rằng Trung Cộng không có các cơ sở pháp lý cho các tuyên bố trong vùng biển Đông. Trước khuôn viên toà án Quốc tế The Hague tại Hoà Lan, phóng viên SBTN đã phỏng vấn một số người dân từ các quốc gia liên quan đến vụ tranh chấp chủ quyền khu vực Biển Đông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những ý kiến qua phóng sự sau đây.