27/02/2014 | 0

Một số thông tin y tế – sức khỏe

Một số thông tin y tế – sức khỏe

Los Angeles, California. (CBS)
Thông tin đầu tiên nói về trẻ sinh mổ. Theo một nghiên cứu mới, trẻ sinh mổ có thể gặp nhiều vấn đề về trọng lượng khi trưởng thành. Các nhà nghiên cứu ở Luân Đôn phân tích dữ liệu của khoảng 40,000 người, phát hiện rằng trẻ sinh mổ sau này sẽ gặp nguy cơ về thứa cân hoặc béo phì, so với trẻ chào đời theo phương cách tự nhiên. Họ nói cần phải nghiên cứu nhiều hơn để xác định xem nguyên nhân đằng sau mối liên kết này là gì.
Thông tin tiếp theo nói về nguy cơ của trẻ có người cha lớn tuổi. Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ em là con của những người cha lớn tuổi có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe sau này. Các nhà khoa học ở tiểu bang Indiana và Stockholm Thụy Điển, quan sát những đứa trẻ chào đời từ năm 1973 tới năm 2001. Họ phát hiện trẻ có cha từ 45 tuổi trở lên thường gặp nguy cơ mắc bệnh tự kỷ, tâm thần phân liệt, thậm chí không được lên lớp.
Thông tin cuối cùng nói về tình thần binh sĩ Anh tốt hơn binh sĩ Mỹ ở Iraq and Afghanistan. Các nhà nghiên cứu ở Luân Đôn so sánh kết quả nghiên cứu giữa Anh và Mỹ. Họ thấy rằng binh sĩ Anh uống rượu nhiều hơn, nhưng lại có tinh thần tốt hơn binh sĩ Mỹ. Có lẽ vì binh sĩ Anh lớn tuổi hơn, thời gian làm nhiệm vụ ngắn hơn và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. – M Đức