30/09/2013 | 0

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG SAU KHI CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA

MỘT SỐ TÁC ĐỘNG SAU KHI CHÍNH PHỦ ĐÓNG CỬA

Tin Hoa Thịnh Đốn – Nếu các nhà lập pháp không đi đến thỏa thuận, việc đóng cửa chính phủ có thể bắt đầu sau nửa đêm nay. Tác động của việc đóng cửa có thể rất lớn, từ quân đội quốc gia cho đến nhân viên phi trường và thanh tra thực phẩm. Du khách đến thăm Viện Bảo tàng Smithsonian lần cuối vì sợ rằng nơi đây sẽ đóng cửa vào Thứ Ba. Nếu chính phủ đóng cửa, các Công viên Quốc gia cũng đóng cửa theo. Dịch vụ cho vay thế chấp được chính phủ bảo hiểm và các khoản vay doanh nghiệp nhỏ sẽ bị ngưng lại. Thanh tra thịt liên bang có thể bị đình chỉ.

Và nhiều cơ quan liên bang bao gồm IRS và EPA sẽ hoạt động với một đội ngũ tối thiểu. Nhưng hầu hết các chức năng chính phủ sẽ tiếp tục trong đó có chuyển phát thư. Chi phiếu an ninh xã hội sẽ được cấp phát mặc dù có thể bị chậm trễ. Nhân viên phi trường, kiểm soát không lưu, bảo vệ biên giới và các nhân viên FBI sẽ tiếp tục công việc nhưng không được trả lương đến khi Quốc Hội đạt đến một thỏa thuận. 1.4 triệu thành viên dân sự trong quân đội sẽ tiếp tục làm việc, mặc dù lương của họ có thể chậm trễ. Nhân viên Ngũ Giác Đài sẽ bị nghỉ phép luân phiên trong tuần.