08/10/2019 | 0

Một số phần trong lệnh hành pháp của Tổng Thống Trump về Medicare có thể làm tăng chi phí y tế

Một số phần trong lệnh hành pháp của Tổng Thống Trump về Medicare có thể làm tăng chi phí y tế

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Trong chuyến vận động cử tri vào tuần trước tại Florida, Tổng Thống Donald Trump đã hứa sẽ bảo vệ chương trình Medicare. Tuy nhiên, lệnh hành pháp được ông công bố không lâu sau đó lại có những điều khoản có thể thay đổi đáng kể chương trình này. Các đề nghị thay đổi của chính phủ có thể sẽ giúp người dân dễ dàng hơn khi tìm bác sĩ chịu nhận thêm bệnh nhân Medicare mới. Tuy nhiên, sắc lệnh mới cũng có thể làm tăng chi phí chữa trị và tiền thuốc men cho người cao niên.

Lệnh hành pháp của chính phủ cho phép các bệnh nhân và bác sĩ tự thỏa thuận bên ngoài Medicare, vốn là chi tiết được giới bảo thủ ủng hộ, nhưng cũng gây lo ngại sẽ làm tăng chi phí cho bệnh nhân. Sắc lệnh mới cũng tháo dỡ bớt các luật lệ ảnh hưởng đến những người không muốn mua bảo hiểm Medicare Phần A. Sắc lệnh của tổng thống vẫn còn khá chung chung, và Bộ Y Tế đang soạn thảo các quy định chi tiết để áp dụng sắc lệnh này. Quá trình soạn thảo luật dự kiến sẽ kéo dài 6 tháng hoặc hơn. Hiện tại, phần lớn bác sĩ nhận Medicare sẽ chấp nhận số tiền mà Medicare trả cho họ, và không tính tiền bệnh nhân số tiền còn lại. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể tính tiền bệnh nhân số tiền chênh lệnh giữa hóa đơn y tế và số tiền Medicare chi trả. Tuy nhiên, tiền tính lên bệnh nhân chỉ được cao hơn mức giá thông thường của Medicare 9.25%. Bác sĩ cũng có thể chọn cách không nhận tiền Medicare và tính tiền bệnh nhân theo mức giá họ muốn. Tuy nhiên, trong 2 năm sau đó, bác sĩ sẽ không được đổi ý và quay lại lấy tiền của Medicare.

Theo dự đoán, sắc lệnh mới của chính phủ sẽ dỡ bỏ mức giới hạn 9.25%, và cho phép bác sĩ được chọn có nhận Medicare hay không tùy theo bệnh nhân.

Mộc Miên