08/04/2020 | 16

Một số người sẽ được nhận thêm 600 Mỹ kim trợ cấp thất nghiệp sớm nhất là trong tuần này

Một số người sẽ được nhận thêm 600 Mỹ kim trợ cấp thất nghiệp sớm nhất là trong tuần này

Ảnh: Reuters

Một số người sẽ bắt đầu nhận thêm tiền trợ cấp thất nghiệp, sớm nhất là trong tuần này, tùy thuộc vào nơi họ cư ngụ. Các tiểu bang đang bắt đầu phân phát số tiền trợ cấp thất nghiệp cao nhất lịch sử trong gói viện trợ kích thích kinh tế 2.2 ngàn tỷ Mỹ kim của Quốc hội. Gói viện trợ bao gồm tăng tiền trợ cấp thất nghiệp thêm 600 Mỹ kim/tuần trong tối đa 4 tháng.

Trong số nhóm người được ưu tiên có người thất nghiệp ở New York, tâm đại dịch ở Hoa Kỳ, nhưng dần dần những người thất nghiệp ở hầu hết các tiểu bang sẽ nhận tiền đúng hạn. Các tiểu bang đã phải đợi cho đến khi Bộ Lao động liên bang ban hành hướng dẫn về các khoản trợ cấp bổ sung được chính phủ liên bang chi trả hoàn toàn. Hướng dẫn đó đã được đưa ra vào cuối tuần qua, một tuần sau khi dự luật được thông qua.

Chương trình trợ cấp thất nghiệp được mở rộng thêm cho người ký hợp đồng độc lập, lao động tự do và tự làm chủ, những người thường không đủ điều kiện ở nhiều tiểu bang. Mặc dù được mô phỏng theo chương trình hỗ trợ thất nghiệp thảm họa thiên tai hiện có, nhưng đây vẫn là một bước tiến lớn đối với nhiều tiểu bang vì họ thường không trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người có hợp đồng độc lập và tự làm chủ, nay đã được liên bang hỗ trợ. (Mộc Miên)