05/09/2016 | 1

Một số lãnh đạo sinh viên đắc cử vào hội đồng lập pháp Hồng Kong

Một số lãnh đạo sinh viên đắc cử vào hội đồng lập pháp Hồng Kong

Hồng Kông, Trung Cộng. (Reuters) – Một số các nhà hoạt động dân chủ trẻ tuổi đã giành được ghế trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông.

Những người này muốn thay đổi cách Bắc Kinh cai trị Hồng Kông. Họ đòi hỏi dân chủ rộng lớn hơn cho thành phố giữa lúc có các lo ngại Bắc Kinh đang ngày càng can thiệp vào nền chính trị của thuộc địa cũ của Anh. Một trong số những người trẻ thắng cử là anh Nathan Law, nhà lãnh đạo sinh viên dẫn đầu phong trào Dù Vàng đòi độc lập trong năm 2014.

Cư dân Hồng Kông đã đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua với số lượng kỷ lục cho một cuộc bầu cử lập pháp. Các nhà đối lập ủng hộ dân chủ của Hồng Kông hy vọng sẽ duy trì được ít nhất 1/3 số ghế trong hội đồng lập pháp 70 chỗ ngồi. Đây là con số tối thiểu để có thể phủ quyết các đạo luật của phe thân Bắc Kinh.

Ủy ban Bầu cử Hồng Kông cho biết 58% của 3.8 triệu cử tri hợp lệ của thành phố đã đi bỏ phiếu, tăng từ 53% của năm 2012. Con số các cử tri đi bầu là cao nhất cho một cuộc bầu cử lập pháp tính từ năm 1997. Việc đi bầu đông đảo cho thấy bất mãn cao độ trong dân chúng của Hồng Kông, cũng như ảnh hưởng của lời kêu gọi khẩn cấp của phong trào dân chủ.

Kết quả kiểm phiếu đầy đủ sẽ có được sau ngày hôm nay. (Lê Hoàng)