02/07/2021 | 31

Một số hãng truyền thông địa phương vẫn tiếp tục truyền bá các thông tin sai lầm về cuộc bầu cử 2020

Một số hãng truyền thông địa phương vẫn tiếp tục truyền bá các thông tin sai lầm về cuộc bầu cử 2020

Tin Atlanta, Georgia – Trang web The Georgia Star News được thành lập không lâu sau cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, khi Tổng Thống Joe Biden giành chiến thắng một cách khít khao tại tiểu bang Georgia với khoảng 12,000 phiếu.

Về mặt ngoài, trang web này giống một hãng tin địa phương bình thường, với các mục về thời tiết cùng tình hình tiểu bang và quốc gia. Tuy nhiên, trang web này là một phần của tổ chức Star News Network, một mạng lưới các trang web ủng hộ cựu Tổng Thống Trump, đang tìm cách gây ảnh hưởng chính trị tại địa phương và truyền bá tư tưởng bảo thủ, bằng cách thiết kế như một trang web tin tức. Tổ chức này đang điều hành 8 trang tin tức ở mức độ tiểu bang, bao gồm cả một số tiểu bang trọng như Michigan, Arizona, Ohio, và Florida.

Ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia của cựu Tổng Thống Trump, mô tả trang The Georgia Star News là nơi đăng các nội dung độc đáo mà mọi người không thể tìm thấy ở nơi khác. Các trang web của The Star News là một phần của hệ thống truyền thông lớn hơn ủng hộ cựu Tổng Thống Trump, đã xuất hiện dần dần trong 4 năm ông Trump cầm quyền.

Từ sau cuộc bầu cử năm ngoái, một số trang web này đã liên tục truyền bá các thông tin sai trái, như nói rằng ông Trump đã thắng cử, hay tuyên bố việc gian lận bầu cử sẽ bị phát hiện. Cuộc bầu cử 2020, cùng sự chú ý dành cho các tiểu bang chiến trường, ví dụ như Georgia, đã giúp các trang web bảo thủ này dần dần có được lượng độc giả nhiều hơn.