Một phụ nữ Việt Nam kêu cứu vì bị bỏ đói 5 ngày bên Ả Rập Saudi

Một phụ nữ Việt Nam đang lao động tại Saudi Arabia lên tiếng cầu cứu, phóng viên SBTN tường trình sau đây.