Một nhóm người Việt ở Houston vận động ủng hộ Tổng Thống Trump

Vào sáng Chủ Nhật 30 tháng 08, một nhóm cộng đồng người Việt tại Houston đã có mặt tại khu tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ để vận động ủng hộ tổng thống Trump nhưng có một vài điều đáng tiếc đã xảy ra. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây