12/05/2021 | 7

Một nhóm cư dân quận Cam biểu tình phản đối việc cấp vaccine passport xác nhận đã chích ngừa COVID-19

Một nhóm cư dân quận Cam biểu tình phản đối việc cấp vaccine passport xác nhận đã chích ngừa COVID-19

Tin Santa Ana, California – Nhiều người biểu tình đã tụ tập tại quận Cam vào thứ Ba, 11 tháng 5, để phản đối việc quận hạt cấp mã điện toán cho những người đã chích ngừa Covid-19. Trong khi đó, nhà chức trách giải thích rằng người dân không bị yêu cầu phải trình bằng chứng xác nhận đã chích ngừa, và việc cấp mã điện toán chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những cư dân muốn có thông tin này.

Sở Y Tế Quận Cam vào tháng 4 đã giới thiệu chương trình cấp giấy xác nhận chích ngừa, hoặc một mã QR điện toán xác nhận chích ngừa, được gọi chung là vaccine passport. Tuy nhiên, sau khi bị phản đối, Sở Y Tế Quận Cam giải thích rằng chương trình này chỉ nhằm cung cấp giấy xác nhận cho những cư dân có nhu cầu, và không mang tính bắt buộc.

Vào chiều thứ Ba, một đám đông khoảng 850 người không đeo khẩu trang đã tập trung bên ngoài trụ sở của Hội đồng giám sát quận Cam ở Santa Ana, cầm theo biểu ngữ viết rằng vaccine passport đi ngược lại quyền tự do dân sự. Người biểu tình phản đối mọi dạng dữ kiện chích ngừa, đặc biệt là dữ kiện điện toán dưới dạng mã QR, nói rằng các dữ kiện này dần dần sẽ biến việc chích ngừa thành yêu cầu bắt buộc, cản trở hoạt động xã hội.

Người biểu tình cũng yêu cầu quận hạt ra lệnh cấm các cơ sở thương mại địa phương yêu cầu khách hàng phải trình giấy xác nhận đã chích ngừa. Đáp lại, viên chức địa phương khẳng định rằng, họ không yêu cầu bất kỳ ai phải đưa bằng chứng đã chích ngừa, và cũng không có ý định đặt ra yêu cầu này trong tương lai.